ValleiZon brengt ENERGIE in de Vallei

Veel gestelde vragen 1

 

- Wat kost deelname aan een Valleizon coöperatie project?

  Per zonnepaneel betaalt een lid van een ValleiZon zonnecoöperatie € 323,-

 

- Wat krijg ik voor de €323 per paneel?

  Hiervoor wordt een hoog rendement paneel op het dak van een gebouw geplaatst, aangesloten op een omvormer en op het elektriciteitsnet.

Daarbij horen elektrische veiligheidsvoorzieningen, bliksembeveiliging, meet en regelapparatuur, etc.

Je participeert via een coöperatie tevens in een zonne-installatie waar alles voor is geregeld: verzekering, onderhoud en financiële administratie (waaronder het laten verrekenen van de energiebelasting).

 

- Als ik over de opbrengst van de zonnepanen - 4 panelen = ongeveer €125 euro elektra - nog 40 euro service- en administratiekosten betaal, blijft er dan maar 85 euro opbrengst over?

  De 4 panelen produceren circa 1.000 kWh per jaar. De elektriciteit wordt door de coöperatie verkocht. Dit levert ongeveer 40 Euro per jaar op dat nagenoeg gelijk is aan de jaarlijkse kosten voor onderhoud etc. van de panelen.  Daarentegen geeft dit het lid het recht om de Energiebelasting op het evenredige deel op de energierekening thuis te mogen verrekenen. Dit levert een voordeel op van ruim 10 Eurocent per kWh. Aangezien over de Energiebelasting ook BTW wordt geheven, loopt dit voordeel op tot ongeveer 13 Eurocent per kWh. Hier zit voor het lid het werkelijke voordeel van participatie. De 4 zonnepanelen leveren het lid jaarlijks een voordeel op van ruim 126 Euro. Naast een financieel voordeel investeert het lid ook in duurzaamheid, het lid wekt jaarlijks 1.000 kWh echte groene stroom op. Lokaal opgewekt.

 

- Hoe lang duurt het contract? Ben ik gerechtigd tot de opbrengst van de zonnepanelen voor 15 jaar of voor de levensduur van de panelen (geschat 25 jaar).

  De ledenovereenkomst geldt voor maximaal 15 jaar en profiteert gedurende 15 jaar van de verrekening van de Energiebelasting. Het staat het lid vrij om de ledenovereenkomst tussentijds te beëindigen door de zonnepanelen te verkopen aan een ander, nieuw, lid.

 

- Als ik tussentijds mijn huis verkoop, blijven de opbrengst van de panelen dan aan het huis gekoppeld, met andere woorden: is dat een selling point bij de verkoop (nog x jaar zonnepanlen-energie meegeleverd?)

  De zonnepanelen zijn van het lid en niet gekoppeld aan het huis. Het lid kan de panelen mee verkopen maar de panelen ook ‘meenemen’ naar een nieuw adres, echter wel binnen de postcoderoos om het voordeel van salderen te kunnen genieten. U kunt de panelen ook aan een medelid van de coöperatie verkopen, of aan iemand die ook in de postcoderoosgebied woont.

 

- Als de panelen over 15 jaar moeten worden vervangen en dat kost extra geld, betaal ik dan extra kosten?

  Neen. De hele installatie is verzekerd. De kosten daarvan worden door de verzekering vergoed. De premie daarvan zit in de jaarlijkse kosten (de 40 Euro bij 4 panelen)

 

- Als ik overlijd, gaat het contract dan over op de volgende huiseigenaar?

  Als u overlijd gaat uw eigendom over op uw erfgenamen. Uw erfgenamen worden of lid van de coöperatie om het voordeel van de verrekening van Energiebelasting te kunnen genieten (dan moeten ze wel in de postcoderoos wonen) of ze moeten de panelen verkopen. Na 15 jaar vervalt het recht op verrekening en daarmee ook de voorwaarden zoals ‘wonen in de postcoderoos’. De panelen worden eigendom van de eigenaar van het pand waar ze op liggen.

 

Lees verder: Veel gestelde vragen 2

 

Meer informatie en contact: Ing. Jaap H. Ketel, Sluithek 4, 3831 PB, Leusden

 

Tel. 033-4343500 – Mob. 06-53261771  Email: info@valleizon.nl