ValleiZon brengt ENERGIE in de Vallei

Uitgangspunten voor ValleiZon Leusden zijn:

 

Niet alle Leusdenaren wensen eigen zonnepanelen op hun dak te gaan plaatsen, soms uit praktische, technische of esthetische overwegingen. Anderzijds willen zij wel graag een bijdrage leveren aan energie conversie in hun eigen dorp.

 

Om hen tegemoet te komen kan een coöperatieve samenwerkingsverband zonnepanelen plaatsen op daarvoor geschikte locaties die beschikbaar gesteld worden door derde partijen.

 

Dit kunnen zijn landeigenaren, eigenaren van gebouwen en overige constructies geschikt voor het plaatsen van deze panelen. Met deze partijen worden dan meerjarige contracten afgesloten voor het plaatsen en in standhouden van de zonnepanelen en bijbehorende installaties voor het opwekken van elektrische energie.

 

Het uitgangspunt is dat de leden van de coöperatie deze energie afnemen en de energie belasting + 21% BTW kunnen salderen*) tegen hun bestaande energiegebruik.

 

*) salderen = verrekenen

 

Meer informatie en contact: Ing. Jaap H. Ketel, Sluithek 4, 3831 PB, Leusden

 

Tel. 033-4343500 – Mob. 06-53261771  Email: info@valleizon.nl