ValleiZon brengt ENERGIE in de Vallei

Energie-coöperatie ValleiZon Leusden

 

Voor Leusdenaren die een bijdrage willen leveren

aan het opwekken van groene stroom in eigen dorp

en hun energierekening willen verlagen, is er de

Leusdense Energie Coöperatie ValleiZon.

Dit omdat niet iedereen zonnepanelen op eigen dak

kan of wil plaatsen, soms uit praktische-, technische-

of esthetische overwegingen.

 

Leusdenaren Jaap Ketel en Piet van der Horn

(foto) zijn de oprichters van de Coöperatie

ValleiZon Leusden. Deze coöperatie wil zonne-

panelen plaatsen op geschikte locaties,

beschikbaar gesteld door derde partijen.

Dit kunnen zijn: landeigenaren, eigenaren van

gebouwen en overige constructies, geschikt

voor het plaatsen van zonnepanelen. Met deze

partijen worden dan meerjarige contracten

afgesloten voor het plaatsen en in stand houden van

de zonnepanelen en bijbehorende installaties voor het

opwekken van elektrische energie.

 

ValleiZon Leusden wil een coöperatief samenwerkingsverband zijn van betrokken en energiebewuste Leusdenaren. Samen willen zij zonder winstbejag zonne-energieprojecten initiëren, realiseren en exploiteren waarmee Leusdenaren hun eigen duurzame energie kunnen produceren. Het uitgangspunt is dat de leden van de coöperatie de zelf opgewekte energie salderen tegen hun bestaande energiegebruik. Zo kunnen zij niet alleen echte duurzame energie opwekken maar daarmee ook hun energierekening met 20% tot 40% verlagen.

 

Leusdenaren die mee willen doen en eigen zonnepanelen willen gaan plaatsen op andermans dak kunnen hun voordeel aan de hand van de rekenmodule uitrekenen. Klik op rekenmodule hiernaast. Ze kunnen zich ook melden door een email te sturen naar info@valleizon.nl.

 

Meer informatie en contact: Ing. Jaap H. Ketel, Sluithek 4, 3831 PB, Leusden

 

Tel. 033-4343500 – Mob. 06-53261771  Email: info@valleizon.nl